HOME > 서치코 Press > 헤드헌터 칼럼
 
작성일 : 13-10-12 11:29
뉴스클리핑] 밥그릇이 부른 세대갈등- "대학때 취업난·학점경쟁 심하지 않았으나 대량해고·부동산 거품·사교육비에 휘청"
 글쓴이 : 서치코리아
조회 : 2,279  
서울신문 (2013.10.12)

[기사전문보기]

 
   
 

 
 
 
    보안인증서버